“Zero és +”, una distinció que reconeix el nostre compromís amb la salut laboral de tots els nostres equips

Tenir cura de la salut laboral de les persones, de forma responsable, significa entre altres moltes coses contribuir a la reducció de la sinistralitat a la feina. Per aquest motiu MC Mutual reconeix la tasca realitzada per sayoscarrera, que compleixen amb els requisits següents:

  • No haver registrat cap accident de treball o malaltia professional amb baixa mèdica en els últims 5 anys naturals.
  • En els darrers 5 anys no haver declarat cap incapacitat permanent derivada d’una contingència professional o accident de treball mortal.
  • Que la seva plantilla, mes a mes, hagi estat de 50 o més treballadors durant els darrers 5 anys.
  • Estar al corrent de pagament durant els darrers 5 anys de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Lee la nota de prensa.

¿Quieres trabajar con nosotros?

Gestió i Integració TIC per al Parc Sanitari Pere Virgili

La UTE sayoscarrera i SIA vam guanyar el concurs obert per a la gestió del servei d’atenció a l’usuari i gestió dels sistemes i telecomunicacions del PSPV, consolidant així un equip de treball multi-àrea integrat per recursos de CGO i d’Enginyeria, a més de recursos d’ SIA en l’àmbit de sistemes i cobertura nocturna, a més del suport de Gestió de Costos i del SOC.

Gestionem i participem en tots els nivells en la integració del PAM Atenció Primària de Salut en el PSPV. Les TIC representen un dels aspectes més crítics per a la integració, que consolidem en la seva totalitat, fent una desena de migracions fora de jornada sense haver hagut de fer cap replanificació.

Coneix més del nostre Cicle de Vida IT.

Col·laborem amb el projecte +Futur de La Unió

El projecte +Futur és un exercici de prospectiva promogut per La Unió, en col·laboració amb les entitats associades i amb la participació de diferents agents del sector, que té com a objectiu impulsar accions en l’àmbit sanitari i social que permetin a les organitzacions i els professionals avançar-se a les necessitats de futur i millorar, així, l’atenció a les persones. El treball realitzat fins ara en el marc d’aquest projecte ha permès identificar les tendències que afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys, definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències, així com apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

 

Col·aborem amb el projecte i amb aquest vídeo que van realitzar:

Consolidem el nostre sistema de gestió de qualitat basat en la ISO 9001: 2015

Sayoscarrera certifica el seu sistema de gestió de qualitat segons l’última certificació ISO 9001: 2015. Un any més aconseguim la certificació sense cap “no conformitat” ni “observació”, a més de rebre la felicitació dels auditors per tractar-se d’un sistema de gestió totalment consolidat i integrat.

Ja sumem 8 anys, amb un sistema de gestió certificat amb els requisits de la ISO9001.