El Servei de Gestió d’Energia Elèctrica uneix la metodologia i plataformes de gestió d’infraestructures de sayoscarrera, amb un equip de treball integrat per professionals amb més de 20 anys d’experiència en la producció, distribució, comercialització i compra en el sector elèctric.
El cicle de vida de la Gestió d’Energia Elèctrica contempla els següents serveis:

Consultoria

Ajudem als nostres clients a optimitzar el cost elèctric, adequant les tarifes, la seva contractació i establint mesures d’optimització.

 • Anàlisi de mercat (benchmark) de tarifes i consums, tant a nivell intern com de mercat.
 • Auditories energètiques i detecció de mesures de millora i optimització.
 • Optimització de les tarifes. Simulació d’ofertes.
 • Suport en els processos de contractació individual o agregada, RFPs i processos de negociació.
 • Preus regulats, OMIE, OMIP.
 • Càlcul d’emissions CO2.

Gestió de costos

L’objectiu del servei és alliberar les organitzacions de la gestió del dia a dia dels seus costos elèctrics, aportant informació per a la seva contínua optimització.

 • Descàrrega de la facturació i dels consums (telelectura).
 • Repositori d’informació.
 • Verificació de cadascuna de les factures i detecció d’errors.
 • Gestió de les reclamacions.
 • Imputació de tots els costos d’elèctrics aportant informació útil per a una òptima gestió.
 • Informes periòdics orientats a l’optimització i millora de la contractació i del consum: anàlisi d’inventari, potències, discriminacions horàries, reactiva
 • Visualització unificada a través del nostre portal de la factura elèctrica, de múltiples subministradors, CUPS, de manera entenedora i gestionable per la resta de l’organització.

Gestió d'operacions

Ajudem als nostres clients en la gestió diària amb les empreses subministradores i monitoritzem el consum de les seves instal·lacions.

 • Gestió d’inventari de punts de subministrament.
 • Gestió de contractes, tarifes, formules, condicions.
 • Gestió d’altes / Baixes / Canvis / Modificacions amb els subministradors.
 • Gestió de reclamacions.
 • Monitorització de valors instantanis de consum, generació i comunicació d’alarmes.
 • Seguiment dels nivells de servei SLAs establerts i càlcul de penalitzacions.