El nostre cicle de vida

Entenem les nostres actuacions com un servei continuat amb un cicle composat per la Consultoria, Direcció de Projectes, Gestió de Costos i Gestió d’infraestructures TIC.
Els nostres pilars són l’excel·lència, el coneixement i la implicació amb el client, el que ens permet planificar i executar estratègies per a assegurar l’èxit en les nostres actuacions.

infraestructura comunicacions

radiocomunicacions

Xarxes LAN, WAN i Wireless

comunicacions unificades i col·laboració

mobilitat

contact center

centres d’emergència i coordinació

seguretat i control

IoT, Smart Tech

Ciberseguretat

Big Data

Cloud Services

Consultoria

Col·laborem amb els nostres clients en l’anàlisi de la situació actual en matèria TIC (en sentit ampli: estratègia, tecnologia, costos, models d’explotació, etc.).

Definim aspectes de millora i planifiquem els projectes a realitzar.

Aquesta àrea inclou, entre altres, la realització de: plans estratègics, plans directors tecnològics, plans d’explotació, Benchmarking tecnològic i de costos, redacció de concursos (RFP’s) i suport en la seva adjudicació, suport en la constitució d’operadors, plans de negoci, etc.

En els últims anys, hem participar en més de 70 processos de contractació de serveis/infraestructures TIC, a empreses i organitzacions, amb costes de licitació entre 1,5 M€/any i 90 M€/any.

Gràcies a aquesta activitat, disposem d’un ampli i extens banc de preus de mercat, models de gestió i SLAs.

Enginyeria i direcció de projectes

Realitzem per als nostres clientes els projectes de detall, donem suport a la selecció del proveïdor òptim i ens responsabilitzem de la direcció de projecte, assegurant que es realitzi en el temps i pressupost previst.

Aquesta àrea inclou, entre altres: la redacció de projectes, suport en la contractació, redacció de contractes, oficines tècniques d’implantació, suport a la gestió del canvi, formació, entre altres.

Als últims anys, podem acreditar serveis d’oficina tècnica de migració de serveis/infraestructures TIC en més de 11.000 seus dels nostres clients i amb més de 200.000 usuaris. Gràcies a aquesta activitat, disposem d’una àmplia experiències, una metodologia contrastada, així com un ampli coneixement del mercat tecnològic i econòmic.

Gestió de costos de telecomunicacions i tecnologia

Ajudem als nostres clients a realitzar una gestió òptima dels seus costos TIC, minimitzant la dedicació de recursos per part de l’organització:

 • Garantitzant la negociació de les tarifes més baixes, en base al seu volum de consum.
 • Alliberant les organitzacions de la gestió del dia a dia dels seus costos TIC, de la verificació de cadascuna de les factures, de la gestió de reclamacions als operadors i proveïdors, de la optimització de les seves  infraestructures i serveis.
 • Donant suport a la imputació de forma correcta de tots els costos TIC, per delegació o centre de cost i aportant informació útil als seus responsables per a una òptima gestió.
 • Oferint als responsables TIC de la organització (CIO, CT, Compres, Comptabilitat) la informació necessària per a optimitzar la gestió dels seus costos.
 • Aportant als nostres clients, les millors pràctiques del mercat.

Gestió d'infraestructures TIC

Ajudem als nostres clients en la gestió i explotació del dia a dia dels seus sistemes i serveis TIC, actuant com a interfície entre els usuaris dels nostres clients i els operadors, proveïdors i integradors TIC.

El servei es basa en pràctiques ITIL i contempla les següents funcions:

 • CAU: Centre d’Atenció a l’Usuari, des del nostre CGO (Centre de Gestió d’Operacions).
 • Suport del servei: gestió d’incidències, gestió de problemes, gestió de canvis, gestió de configuracions, gestió de versions.
 • Gestió del servei: gestió de la qualitat (SLAs), gestió financera, gestió de la capacitat, gestió de la continuïtat.
 • Gestió de l’explotació: gestió del manteniment i suport tècnic.

Serveis i solucions en Ciberseguretat

Oferim als nostres clients, suport global especialitzat en Ciberseguretat, combinant accions de prevenció, detecció, resposta i recuperació i actuant en els àmbits d’estratègia, organització, tecnologies, recursos humans i normativa vigent. Ajudem als nostres clients en l’anàlisi dels seus sistemes de seguretat i en el disseny, contractació, implantació i transformació de serveis i solucions que li permetin optimitzar el nivell de protecció dels seus actius d’informació.

Es proposa un servei global de Ciberseguretat que contempla activitats en aquesta àrea de consultoria, enginyeria i operació especialitzada i inclou :

 • Serveis de consultoria: auditoria tècnica, compliance de bones pràctiques i normatiu, consultoria organitzativa, formació i conscienciació.
 • Serveis d’enginyeria: disseny, contractació i implantació de solucions i elaboració de plans de contingència i continuïtat..
 • Serveis d’operació: oficina de Seguretat i SOC.

Disposem d’experiència i casos d’èxit rellevants en organitzacions de diferents sectors d’activitat (sanitat, banca, assegurances, indústria, …) i comptem amb un ampli coneixement d’estratègia, tecnologies, processos, organització i bones pràctiques, estàndards i normativa vigent en l’àmbit de la ciberseguretat, així com personal altament qualificat i certificat en les principals solucions i tecnologies del mercat.